Перейти до контенту

Магнітний потік

Оцініть статтю/Rate the article

Магнітний потік – це потік вектора магнітної індукції через якусь поверхню. (символ Ф)

У СІ одиницею магнітного потоку є вебер (1 Вб = 1 В·с = 1 Тл·м² = 1 Дж/А = 10⁸ Мкс (максвелл) в системі СГС – максвел (1 Мкс = 1 Гс·см² = 10⁻⁸ Вб.).


В однорідному магнітному полі, модуль вектора індукції який дорівнює В, поміщений плоский замкнутий контур площею S. Нормаль n до площини контуру становить кут α з напрямком вектора магнітної індукції В.

Магнітний потік

Магнітним потоком через поверхню називається величина Ф, яка визначається співвідношенням:


Φ = B · S · cos α


Магнітний потік через контур максимальний, якщо площина контуру перпендикулярна магнітному полю. Значить кут α дорівнює 00 .
Тоді магнітний потік розраховується за такою формулою:


Φmax = B · S


Магнітний потік через контур дорівнює нулю, якщо контур розташований паралельно магнітному полю.
Значить кут α дорівнює 900 .

Поверхні, що обмежені не одним контуром

Часто зустрічаються ситуації, коли лінії індукції магнітного поля перетинають поверхні, обмежені не одним контуром, а кількома. Так, наприклад, лінії індукції можуть перетинати поверхні, обмежені витками соленоїда, які паралельні один одному і мають однакову площу поверхні. У цьому випадку магнітний потік визначають за формулою:


Ф = NBS,


де:

N – Число витків соленоїда;

S – площа поверхні, обмеженої кожним витком.


Будь-які зміни індукції магнітного поля чи площі контуру приводять до зміни магнітного потоку і викликають явище електромагнітної індукції. Отже, будь-яка зміна магнітного потоку зумовлює виникнення електричного струму в замкнутому провідному контурі. З урахуванням закону Ома для замкнутого кола останній висновок можна записати так: будь-яка зміна магнітного потоку приводить до виникнення ЕРС індукції.