Перейти до контенту

Борій

Борій (Bh) – хімічний елемент з атомним номером 107 в періодичній системі елементів. Він належить до перехідних металів і знаходиться в 7 групі та 7 періоді. Борій є штучним елементом, і всі його ізотопи є радіоактивними. Найстабільніший ізотоп – Bh-270, який має найбільший період напіврозпаду, але він ще є досить коротким – всього декілька мілісекунд. …

Реній

Реній (Rhenium) – це хімічний елемент з атомним номером 75 та символом Re. Він належить до перехідних металів і знаходиться в 7 групі періодичної системи елементів.

Прямокутник

Прямокутник – це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні та рівні між собою, а кути прямі (тобто дорівнюють 90 градусам). Прямокутником можуть бути паралелограм, ромб або квадрат. Прямокутник, в якого всі чотири сторони мають однакову довжину, називають квадратом. Основні властивості прямокутника Протилежні сторони паралельні: У прямокутника протилежні сторони завжди паралельні одна одній. Це означає, що …

Сиборгій

Сиборгій (Seaborgium) – це штучний хімічний елемент, з атомним номером 106, що позначається символом Sg. Названий на честь американського ядерного хіміка Гленна Т. Сіборга, який вніс значний внесок у дослідження синтезу тяжких елементів. Оскільки сиборгій є штучним елементом, його не знайдено в природі, і його можна отримати лише шляхом синтезу у ядерних реакціях. Фізичні властивості …

Технецій

Технецій (Tc) – це хімічний елемент в періодичній системі елементів з атомним номером 43. Це супутній або штучний елемент, що означає, що в природі він майже не зустрічається у вільному вигляді, а отримується штучним шляхом, шляхом ядерних реакцій. Фізичні властивості Фізичні властивості технецію (Tc) включають такі характеристики, як фізичний стан, температури плавлення і кипіння, густина, …

Тиристор

тиристор

Тиристор – це напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристала напівпровідника з трьома або більше p-n-переходами і має два стійкі стани: Основною особливістю тиристора є те, що після його включення у стан провідності, він продовжує залишатися у цьому стані, навіть якщо керуюча напруга або струм зменшуються до нуля. Це становить його відмінність від інших напівпровідникових пристроїв, …

Хлороформ

Хлороформ (CHCl₃) – це хімічний сполук або органічний хлорид, який складається з вуглецю, водню та хлору. Прозора, безбарвна, важча за воду летка рідина з характерним солодким запахом. Хімічні властивості хлороформу Хімічні властивості хлороформу (CHCl₃) визначаються його хімічною структурою та взаємодією з іншими речовинами. Основні хімічні властивості хлороформу включають: Застосування Хлороформ (CHCl₃) має декілька важливих застосувань …

Мельхіор

Мельхіор – це сплав, який складається з нікелю (Ni) (5-30 %) та міді (Cu) (основа), а також може містити невеликі кількості інших металів, таких як цинк (Zn) та кобальт (Co). Він використовується в різних галузях через свої корисні властивості. Основні характеристики Основні характеристики мельхіору включають: Важливо зазначити, що конкретні характеристики мельхіору можуть варіюватися залежно від …

Манганін

Манганін – це сплав, який складається головним чином з міді (Cu) (близько 85%), нікелю (Ni) (2,5—3,5%) та марганцю (Mn) (11,5—13,5%). Сплав створений у 1888 році американським хіміком і винахідником Едвардом Вестоном і його виробництво вперше було освоєне у Німеччині у 1889 р. Характеристики Деякі основні характеристики манганіну включають: Важливо враховувати, що конкретні характеристики манганіну можуть варіюватися …

Периметр

Периметр – це сума довжин всіх сторін фігури. В залежності від типу фігури, периметр може бути обчислений по-різному. Периметр позначається великою латинською літерою Р. Прямокутник Прямокутник: Якщо у вас є прямокутник з довжиною сторін a і b, периметр буде рівний P = 2a + 2b. Це означає, що треба помножити довжину однієї сторони на 2, …