Перейти до контенту

Інтерференція світла

4/5 - (1 vote)

Інтерференція світла – це фізичний явище, яке виникає, коли дві або більше хвилі світла перетинаються між собою.

При інтерференції світла можуть спостерігатися як конструктивні, так і деструктивні взаємодії хвиль, що призводять до різних явищ, таких як світлові смуги, кольорові відмінності, або плями на поверхнях.

Для отримання стійкої інтерференційної картини необхідно, щоб хвилі які складаються були когерентні. Когерентними називають хвилі з однаковою частотою (періодом) і постійної в часі різницею фаз. Щоб отримати когерентні хвилі необхідно світлову хвилю від одного джерела “розділити” на дві або кілька хвиль. Після проходження різних шляхів ці хвилі, маючи деяку різницю ходу, інтерферують.

Схема отримання інтерференції за допомогою біпризми Френеля.

Біпризма Френеля – оптичний пристрій для отримання пари когерентних світлових пучків, запропонований Огюстеном Френелем. Біпрізм є дві однакових трикутних прямокутних призми, з дуже малим заломлюючим кутом, складені своїми підставами. На практиці біпризму зазвичай виготовляють із платівки скла.

Хвиля, що йде від джерела світла роздвоюється, в наслідок заломлення світла в двох половинах біпризми. Отримувані хвилі 1 і 2, як би виходять від двох уявних джерел S1 і S2 і є когерентними. Тому в заштрихованої області спостерігається інтерференція. На ділянці АВ екрану спостерігається інтерференційна картина.

Інтерференція світла

Інтерференція світла є важливим явищем в оптиці та дослідах, і вона використовується для вимірювання довжини хвиль, створення інтерферометрів для високочутливих вимірів, а також для створення різноманітних оптичних ефектів в мистецтві та розвагах.