Перейти до контенту

Оптична сила лінзи

3/5 - (1 vote)

Оптична сила лінзи – це величина, обернено пропорційна фокусній відстані, отже її можна розрахувати в діоптріях за формулою:

Оптична сила лінзи

Позначається літерою D, одиниця оптичної сили – діопртія. 1 дитр – оптична сила відстанню в 1 м.

У системі SI одиницею вимірювання оптичної сили є обернений метр

[дптр] = [1/м] = [м–1]

Лінза, що збирає і розсіює, відрізняються за своїми основними функціями. Це означає, що й оптична сила цих лінз відрізнятиметься. Для лінз, що збирають, попереду оптичної сили ставиться знак «+», а для розсіювальних — знак «–».

Якщо потрібно розрахувати оптичну силу системи двох лінз, скористайтеся формулою:

D = D1 + D2 – dD1D2,

де:

D – кінцева оптична сила,

D1 – оптична сила першої лінзи,

D2 – другої лінзи,

d – Відстань між лінзами.

Для системи тонких лінз сила розраховується як сума алгебри оптичних сил кожної лінзи:

D = D1 + D2 + D3 + … + Dn.