Перейти до контенту

Механічний рух

Оцініть статтю/Rate the article

Механічний рух – це зміна з часом взаємного положення у просторі матеріальних тіл або взаємного положення частин цього тіла. 

Механічний рух ділиться на види:

  • Поступальний рух – це рух тіла при якому всі точки тіла рухаються однаково. Наприклад: сходи ескалатора в метро, потяг на прямолінійній ділянці шляху.
  • Обертальний рух – це рух тіла коли всі точки тіла рухаються по колах, центри яких розташовані на одній прямій лінії – на осі обертання. Наприклад добове обертання Землі, обертання Землі навколо Сонця.
  • Коливальний рух – це періодичний рух, який здійснюється почергово в двох протилежних напрямках. Наприклад, коливальний рух здійснює маятник у годиннику.

Механічний рух є відносним, тому що у природи немає абсолютно зручного тіла відносно якого можна розглядати рух інших тіл.

Тому для поставленого завдання оберається певне умовно нерухоме тіло відносно якого розглядається рух інших тіл.

Тіло відліку – це фізичне тіло або набір тіл, відносно яких розглядається положення і рух інших тіл. Таким чином, тіло відліку допомагає нам спостерігати і описувати рух інших тіл у просторі.

Механічний рух відбувається у просторі та часі та для його опису потрібно визначати положення тіла в просторі. Для цього з тілом відліку пов’язують систему координат.

Щоб визначити положення тіла в будь-який момент часу необхідний прилад (тіло) для відліку часу. Тіло відліку, пов’язане з системою координат для відлічування часу утворюють систему відліку.

Ппід час руху тіла кожна його точка рухається по-різному. На практиці дослідити рух усіх точок тіла досить складно, та часто в цьому й немає потреби. Описуючи рух тіла, розміри якого набагато менші, ніж відстані, які воно долає, тіло замінюють на фізичну мо­дель — матеріальну точку. Матеріальна точка не має розмірів, а її маса дорівнює масі даного тіла.

Матеріальна точка — це фізична модель тіла, розмірами та масою якого в умовах даної задачі можна знехтувати.

Траєкторія – це уявна лінія, в кожінй точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час свого руху у просторі. Ділянки траєткорії за формою поділяються на прямолінійні та криволінійні.

З поняттям траєктрорії руху тісно пов’язане поняття шлях.

Шлях (l) – це фізична величина, що чисельно дорівнює довжині ділянки траєкорії, яка пройдена тілом за данний проміжок часу. Одиниця шляху в СІ – це метр (м). Шлях, що пройдений тілом, дозволяє визначити положення тіла в певний момент часу, тільки тоді коли відома траєкторія руху тіла.

Переміщення – це векторна фізична величина, яку графічно представляють у вигляді напрямленого відрізку прямої, проведеного із початкового положення точки до її кінцевого положення. Переміщення позначається – .

Стрілка показує, що переміщення має не тільки значення (модуль), але й напрямок.

Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в даному напрямку, також позначають символом s, але без стрілки.

Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в певному напрямку, також позначають символом s, але без стрілки.

Одиниця переміщення в CI така сама, як і одиниця шляху, — метр:

[s] = м.

У загальному випадку переміщення не збігається з траєкторією руху тіла, тому шлях, подоланий тілом, зазвичай більший за модуль переміщення. Шлях і модуль переміщення виявляються рівними лише в тому випадку, коли тіло рухається вздовж прямої в незмінному напрямку