Перейти до контенту

Паладій

Оцініть статтю/Rate the article

Паладій (Palladium) – хімічний елемент з атомним номером 46 та хімічним символом Pd. Це дорогоцінний метал, який належить до платинової групи металів і має схожі хімічні властивості з платиною, родієм та ірідієм. Він має білий колір та на перший погляд нагадує срібло.

Паладій
Паладій

Фізичні властивості паладію

 • Атомний номер: 46
 • Хімічний символ: Pd
 • Періодична таблиця: 5
 • Атомна маса: 106.42 г/моль
 • Густина: 12.02 г/см³
 • Температура плавлення: 1552.2°C
 • Температура кипіння: 2927°C
 • Колір: сріблясто-білий
 • М’якість: 4.75 за шкалою Мооса
 • Має високу термічну та електричну провідність.
 • Паладій дуже стійкий до корозії і не реагує з кислотами та лугами при нормальних умовах.
 • Він також має властивість абсорбувати водень, що робить його корисним у виробництві паливних елементів та каталізаторів.

Хімічні властивості паладію

Електронна конфігурація – [Kr] 4d10.

Він належить до 10-ї групи періодичної таблиці та має ступені окиснення 0, +1, +2, +3 та +4.

Хімічні властивості паладію визначаються його електронною конфігурацією та позицією в періодичній таблиці елементів. Ось деякі з найважливіших хімічних властивостей паладію:

 • Паладій досить стійкий до корозії і не реагує з кислотами та лугами при нормальних умовах. Він може розчинятися у концентрованих кислотах, таких як азотна та хлорна кислоти, за умови додавання оксиду паладію.
 • Паладій є каталізатором багатьох хімічних реакцій, зокрема реакцій окиснення та гідрогенізації. Він використовується у виробництві каталізаторів для нафтопереробки, виробництва пластмас та лікарських засобів.
 • Паладій може утворювати комплексні сполуки з різними лігандами, такими як амоніак, хлорид, ціанід, фосфін тощо. Ці сполуки використовуються як каталізатори в реакціях гідрогенізації та окиснення.
 • Використовується у виробництві електродів для електрохімічних процесів, оскільки він має високу електропровідність та стійкість до корозії.
 • У природі зазвичай зустрічається разом з платиною та іншими металами платинової групи, і використовується для виготовлення ювелірних виробів, каталізаторів та інших промислових виробів.

Ізотопи паладію

110Pd. З них, найбільш поширеним є 106Pd, який складає близько 27% від усього природного паладію.

Також існує більше 30 радіоізотопів паладію, які були синтезовані шляхом ядерних реакцій. Найбільш стійкі серед них – 107Pd (тривалість напіврозпаду 6.5 мільйонів років), 103Pd (16.991 днів), 109Pd (13.7 годин) та 101Pd (8.47 годин). Ізотоп 109Pd використовується в медицині для радіоізотопної діагностики, а ^103Pd використовується як радіоізотопний джерело в брахітерапії раку простати.

Також існує ще 24 нестабільних радіоізотопи паладію, їх напівжиття складає від кількох мілісекунд до кількох годин. Ці ізотопи досліджуються у фізиці ядра та використовуються в різних наукових дослідженнях.

Токсичність

За загальним правилом, паладій не вважається токсичним металом для людини, і не викликає отруєння при нормальних умовах використання. Однак, якщо він надходить у вигляді порошку, або диму паладію (наприклад, під час зварювання або обробки), він може стати потенційно небезпечним для здоров’я.

При вдиханні порошку паладію може викликати подразнення дихальних шляхів, кашель, пневмонію та інші проблеми з легенями. Також, при довготривалому контакті з шкірою, паладій може викликати подразнення та алергічні реакції.

Біологічна роль

Біологічна роль паладію у живих організмах досить обмежена. У природі паладій є досить рідкісним металом, і його знаходять у дуже невеликих кількостях в рослинах та тваринах. Проте, відомо, що паладій може брати участь у деяких фізіологічних процесах та реакціях.

Один зі способів, яким паладій може взаємодіяти з організмом, полягає в його участі в каталізі реакцій, які пов’язані з метаболізмом вуглеводів та жирів. Паладій може бути використаний як каталізатор в окислювальному процесі гліколізу, тобто в процесі розкладання глюкози в клітині. Також, паладій може бути використаний для каталізу реакцій, пов’язаних з метаболізмом жирних кислот.

Крім того, деякі дослідження показують, що паладій може мати антиоксидантну дію та захищати клітини від пошкодження вільними радикалами. Також паладій може бути використаний як кофактор для деяких ферментів, які беруть участь у метаболізмі.

Застосування паладію

Паладій має широке застосування в промисловості та технологіях завдяки своїм унікальним фізичним і хімічним властивостям. Ось декілька основних застосувань паладію:

 1. Каталізатор: паладій є одним з найважливіших каталізаторів, які використовуються у промисловості, особливо в хімічній та нафтогазовій промисловості. Він використовується для каталізу різних хімічних реакцій, таких як виробництво пластмас, фарб та лаків, побілки цукру та виробництво фармацевтичних препаратів.
 2. Електроніка: паладій використовується для виробництва електронних компонентів, таких як конденсатори, резистори та транзистори. Паладій також використовується для покриття електронних контактів, що забезпечує стійкість до корозії та збільшує тривалість їх експлуатації.
 3. Ювелірні вироби: паладій є популярним матеріалом для виготовлення ювелірних виробів, особливо обручок та інших прикрас. Він є дуже міцним та стійким до корозії, а також має приємний блиск.
 4. Медицина: паладій використовується в медицині для виробництва засобів для діагностики та лікування, таких як імплантати та засоби для рентгенівського дослідження.
 5. Енергетика: паладій використовується для виробництва паливних елементів, які використовуються для генерації електроенергії. Це дозволяє створити більш ефективні та екологічні системи для використання в енергетиці та зменшення залежності від викопних палив.
 1. Автомобільна промисловість: використовується в каталітичних системах автомобілів, які перетворюють відпрацьовані гази на менш токсичні речовини, зменшуючи таким чином забруднення довкілля.
 2. Харчова промисловість: паладій використовується для побілки та очищення цукру, як консервант та для виробництва ароматизаторів та поживних добавок.
 3. Наукові дослідження: використовується в різних наукових дослідженнях, наприклад, у хімії, фізиці, біології та матеріалознавстві.

Загалом, паладій має багато застосувань у різних галузях промисловості та науки завдяки своїм унікальним властивостям.