Перейти до контенту

Європій

Оцініть статтю/Rate the article

Європій (символ Eu, атомний номер 63) – це хімічний елемент, який належить до групи лантаноїдів (ряду лантанідів) в періодичній таблиці хімічних елементів.

Європій
Європій

Фізичні властивості

 • Точка плавлення: 822°C (1512°F)
 • Точка кипіння: 1527°C (2781°F)
 • Густина: Приблизно 5.24 г/см³
 • Вигляд: Сріблясто-білий метал

Хімічні властивості

Ось деякі хімічні властивості європію:

 1. Валентність: Європій може мати валентність +2 або +3, проте валентність +3 є найпоширенішою. В більшості хімічних сполук європій виступає у вигляді іонів Eu3+.
 2. Реактивність: Eu – активний метал, який реагує з киснем та водою. Він може утворювати оксиди, гідроксиди та інші сполуки.
 3. Сполуки: Європій може утворювати різні хімічні сполуки, включаючи оксиди (Eu2O3 та EuO), гідроксиди (Eu(OH)3), сульфіди (EuS), галогеніди (наприклад, хлорид EuCl3), нітрати та інші.
 4. Люмінесценція та фосфоресценція: Європій є важливим компонентом у фосфоресцентних матеріалах, що використовуються для виготовлення телевізійних екранів, електронних дисплеїв, електричних ламп тощо. Він випромінює світло при збудженні ультрафіолетовим випромінюванням.
 5. Магнітні властивості: Деякі сплави європію можуть виявляти магнітні властивості.
 6. Радіоактивність: Eu може мати радіоактивні ізотопи, які використовуються у наукових дослідженнях та медицині.
 7. Каталіз: В окремих випадках європій може використовуватися як каталізатор у хімічних реакціях.

Ізотопи

Європій має більше десяти ізотопів, але лише декілька з них є стабільними та важливими з точки зору хімічних та фізичних властивостей.

Ось деякі з найбільш важливих ізотопів європію:

 1. Eu-151 (Європій-151): Це єдиний стабільний ізотоп європію. Він має значну кількість нейтронів і використовується для деяких застосувань, таких як створення фосфоресцентних матеріалів для виробництва телевізійних екранів та електронних дисплеїв.
 2. Eu-153 (Європій-153): Цей радіоактивний ізотоп європію має досить довгий період напіврозпаду, близько 13,5 років. Він використовується в медицині для деяких методів радіотерапії та діагностики.
 3. Eu-155 (Європій-155): Це також радіоактивний ізотоп європію з періодом напіврозпаду близько 4,76 років. Він може бути використаний у наукових дослідженнях та дослідженнях ядерної фізики.
 4. Eu-152 (Європій-152): Цей ізотоп також має важливе застосування в ядерних дослідженнях і медицині.

Застосування

 1. Виробництво екранів для рідкокристалічних дисплеїв (LCD): Eu є одним із складових, що використовуються у виготовленні фосфорів, які допомагають відтворювати колір на екранах LCD.
 2. Контроль ядерних реакцій: Eu може бути використаний у ядерних реакціях для збільшення ефективності поглинання нейтронів і контролю реакцій.
 3. Світловідбивні матеріали: Деякі сполуки європію використовуються як світловідбивні матеріали у печатці та фарбах.
 4. Металографія: Eu може бути використаний у металографії для поліпшення властивостей сталі та інших сплавів.
 5. Дослідження: Європій використовується у наукових дослідженнях, зокрема в аналізах спектроскопії для вивчення властивостей матеріалів.
 6. Кераміка та електроніка: Eu може входити до складу деяких керамічних та електронних матеріалів.
 7. Електронні прилади: У деяких випадках Eu використовується в електронних приладах, таких як лазери, фотодіоди та інші оптичні компоненти.

Застосування європію можуть різнитися залежно від його сполук та властивостей.