Перейти до контенту

Категорії «Елементи та сполуки 🧪»

Сульфітна кислота

Сульфітна кислота (H2SO3) є нестійкою сполукою, яка існує головним чином у водних розчинах. Вона утворюється при розчиненні діоксиду сульфуру (SO2) у воді, і має кислотні властивості. Інша назва: сірчиста. Хімічні властивості сульфітної кислоти Основні хімічні властивості сульфітної кислоти включають: Важливо враховувати, що сульфітна кислота є нестійкою і зазвичай використовується у вигляді її солей, таких як …

Сульфатна кислота

Сульфатна кислота (H2SO4) – це безбарвна, в’яжуча рідина, яка є однією з найважливіших хімічних речовин. Вона є сильною кислотою з високою реактивністю. Сульфатна кислота є одним з найбільш важливих та широко використовуваних хімічних сполук у промисловості. Інша назва: сірчана. Хімічні властивості сульфатної кислоти Сульфатна кислота (H2SO4) має ряд хімічних властивостей, які варто враховувати: Враховуйте, що …

Метафосфатна кислота

Метафосфатна кислота (HPO3) – це неорганічна кислота, яка складається з фосфору, кисню і водню. Вона має безбарвний або слабо жовтивий колір і є досить хімічно активною сполукою. Хімічні властивості метафосфатної кислоти Метафосфатна кислота (HPO3) має деякі хімічні властивості, які варто враховувати: Враховуйте, що HPO3 є потенційно небезпечною речовиною, й використання її повинно здійснюватися з дотриманням …

Нітритна кислота

Нітритна кислота

Нітритна кислота (HNO2) – це хімічна сполука, що складається з азоту, кисню і водню. Вона має вигляд безбарвної рідини з характерним запахом. Інша назва: азотиста. Нітритна кислота є досить нестабільною і швидко розкладається у воду й азотистий оксид (NO) при контакті з повітрям. Вона може бути одержана шляхом окиснення амінів або амінокислот. Також можна придбати …

Нітратна кислота

Нітратна кислота (HNO3) є сильною кислотою, яка складається з атомів водню (H), нітрогену (N) і оксигену (O). Інші назви: азотна. Хімічні властивості нітратної кислоти Нітратна кислота (HNO3) має декілька хімічних властивостей, важливих для розуміння її поведінки: HNO3 ⇌ H+ + NO3- HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 …

Силікатна кислота

Силікатна кислота

Силікатна кислота (H2SiO3) є нестабільною і зазвичай не зустрічається у вільному вигляді. Інша назва: кремнієва. Вона швидко розкладається на воду (H2O) і діоксид кремнію (SiO2): H2SiO3 → H2O + SiO2 Однак, силікатна кислота утворює різні силікатні сполуки, які мають широке застосування. Основні хімічні властивості силікатних сполук включають: Хімічні властивості силікатної кислоти Силікатна кислота (H2SiO3) є …

Карбонатна кислота

Карбонатна кислота (H2CO3) – це слабка кислота, яка утворюється при розчиненні вуглекислого газу (CO2) у воді. Інша назва: вугільна. У розчиненому стані карбонатна кислота розпадається на іон водню (H+) і карбонатний іон (CO32-): H2CO3 ⇌ H+ + CO32- Однак, карбонатна кислота досить нестійка і швидко розкладається на дві молекули води та вуглекислий газ: H2CO3 ⇌ …

Бромідна кислота

Бромідна кислота (HBr) – це хімічна сполука, що складається з одного атома брому (Br) та одного атома водню (H). Вона є сильною мінеральною кислотою, яка розчиняється у воді та утворює кислу реакцію. Інша назва: бромводнева. У розчиненому стані HBr дисоціює на іони бромиду (Br-) та протони (H+): HBr → H+ + Br- Ця реакція веде …

Флуоридна кислота

Флуоридна кислота (HF) – це хімічна сполука, що складається з одного атома флуору (F) та одного атома водню (H). Вона є слабкою кислотою, яка розчиняється у воді і утворює кислу реакцію. Інші назви : фторидна, фтороводнева, плавикова. У розчиненому стані HF дисоціює на іони фториду (F-) та протони (H+): HF → H+ + F- Ця …

Хлоридна кислота

Хлоридна кислота

Хлоридна кислота (HCl) – це хімічна сполука, що складається з хлору (Cl) та водню (H). Інші назви: хлороводнева, соляна кислота. Вона має формулу HCl і є одним з найпоширеніших і важливих кислотних сполук. Хлоридна кислота має сильну кислотну природу і широко використовується у багатьох промислових і лабораторних процесах. Вона має яскравий запах і корозивні властивості. …