Перейти до контенту

Молібден

Оцініть статтю/Rate the article

Молібден – це хімічний елемент з атомним номером 42 і символом Mo. Він належить до групи перехідних металів і знаходиться в 6-му періоді періодичної таблиці, має сіро-блакитний металічний вигляд і є досить твердим і міцним металом.

Молібден
Молібден

Молібден фізичні властивості

Має наступні фізичні властивості:

 • Атомна маса: 95.94 г/моль
 • Температура плавлення: 2,623 °C
 • Температура кипіння: 4,639 °C
 • Густина: 10.22 г/см³
 • Твердість за шкалою Мооса: 5.5
 • Коефіцієнт лінійного розширення: 4.9 × 10-6 /°C
 • Теплоємність: 24.06 Дж/(моль·К)
 • Електрична провідність: 18.5 × 106 См/м

Молібден є твердим і міцним металом, що має високу температуру плавлення і кипіння. Він також має високу густина і відносно високий коефіцієнт лінійного розширення, є хорошим провідником електричного струму і має низьку теплоємність, що робить його корисним матеріалом для виробництва електродів і нагрівальних елементів.

Хімічні властивості молібдену

Досить стійкий до корозії метал, але він може реагувати з окисниками при високих температурах.

Нижче наведено деякі основні хімічні властивості молібдену:

 • Молібден не розчиняється в кислотах за звичайних умов, але розчиняється в концентрованих сульфатних і нітратних кислотах за утворення молібден(VI) іонів.
 • Він не розчиняється в лугах, за винятком сильних оксидуючих лугів.
 • Молібден реагує з хлором та бромом за утворення молібден(VI) хлориду та бромиду.
 • Він може утворювати сполуки з киснем при високих температурах, такі як молібден(VI) оксид (MoO3).
 • Молібден є легувальним елементом у багатьох сталях, у тому числі і нержавіючих сталях. Це покращує їх механічні властивості, корозійну стійкість і здатність до зварювання.

Ізотопи молібдену

Молібден має декілька стабільних ізотопів, а також багато радіоактивних ізотопів. Найбільш стабільні ізотопи молібдену – це 92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo і 100Mo. Деякі з них мають природне походження, тоді як інші є продуктом ядерних реакцій.

Найбільш поширеними радіоактивними ізотопами молібдену є 93Mo, 99Mo і 101Mo. 93Mo і 101Mo є продуктом ядерного розпаду інших радіоактивних елементів, тоді як 99Mo є популярним виробництвом для медичних застосувань.

99Mo використовується для виробництва 99mTc, який є одним з найбільш поширених радіофармакологічних препаратів у медицині. Цей ізотоп має короткий період напіврозпаду, що дозволяє його використовувати в діагностиці різних захворювань за допомогою гамма-камер і сканерів.

Застосування молібдену

Має широке застосування у різних галузях промисловості.

Ось декілька прикладів його використання:

 1. Виготовлення нержавіючих сталей: є важливим легувальним елементом у виробництві нержавіючих сталей. Це покращує їх механічні властивості, стійкість до корозії і здатність до зварювання.
 2. Виробництво сплавів: використовується для виробництва сплавів з іншими металами, такими як титан, нікель, кобальт, алюміній та інші.
 3. Електроніка: молібден використовується для виготовлення електродів, контактів та провідників в електронних пристроях.
 4. Енергетика: молібден використовується в ядерній енергетиці для виготовлення теплових елементів, а також в сонячній енергетиці для виробництва сонячних батарей.
 5. Медицина: використовується для виробництва радіоактивних ізотопів для медичних застосувань, таких як 99Mo і 99mTc.
 6. Харчова промисловість: використовується як додаток до добрив і для контролю за наявністю молібдену в харчових продуктах.
 7. Інші застосування: молібден також використовується для виготовлення фільтрів, термічностійких матеріалів, каталізаторів, деталей літаків та космічних апаратів.