Перейти до контенту

Гідроксид алюмінію

Оцініть статтю/Rate the article

Гідроксид алюмінію – це також відома як алюмінієва гідроксидна сировина, є неорганічною сполукою з формулою Al(OH)3. Він відомий своїми властивостями як основа і реагент в хімічних процесах.

Гідроксид алюмінію

Ось деякі особливості гідроксиду алюмінію:

Фізичні властивості

 • Гідроксид алюмінію зазвичай представляє собою білий або блідо-сірий порошок.
 • Він має низьку розчинність у воді, тому зазвичай утворює колоїдні розчини.
 • Має високу температуру плавлення, близьку до 300°C.

Хімічні властивості

 • Гідроксид алюмінію є лужною сполукою, і в розчині реагує з кислотами, утворюючи солі.
 • Він може взаємодіяти з лугами, утворюючи алюмінатні сполуки.
 • За наявності кисню та високих температур може перетворюватися на оксид алюмінію (Al2O3).

Отримання

Гідроксид алюмінію можна отримати декількома способами, основними з яких є хімічні реакції, включаючи нейтралізацію кислоти або простагіну з гідроксидом алюмінію.

Ось кілька методів отримання гідроксиду алюмінію:

 1. Реакція нейтралізації: Може бути отриманий шляхом реакції нейтралізації між розчином сульфату алюмінію і розчином натрій гідроксиду (натрійова луга). У результаті цієї реакції утворюється осад гідроксиду алюмінію, який потім може бути відокремлений і очищений.
 2. Процес Байєра: Цей метод широко використовується в промисловому виробництві гідроксиду алюмінію. Він включає розчинення бокситу (природної руди алюмінію) у розчиннику натрій гідроксиду за підвищеної температури і тиску. У результаті утворюється розчин гідроксиду алюмінію, який потім піддається подальшій обробці для отримання чистого гідроксиду алюмінію.
 3. Процес Байера-Сінтетики: Цей метод також використовує боксит як вихідний матеріал, але він дозволяє отримати більш чистий гідроксид алюмінію. Він включає розчинення бокситу у луговому розчині при підвищеній температурі та високому тиску. Після реакції утворюється розчин гідроксиду алюмінію, який піддається подальшій фільтрації і обробці для отримання чистого гідроксиду алюмінію.

Це лише кілька основних методів отримання гідроксиду алюмінію, і існує ще декілька інших способів, які можуть використовуватись в залежності від конкретних умов та потреб.

Застосування гідроксиду алюмінію

 • Виробництво алюмінію: Гідроксид алюмінію є важливим проміжним продуктом у виробництві алюмінію. Він використовується для отримання алюмінієвого оксиду, який подальше використовується в процесі електролітичного виділення алюмінію.
 • Фармацевтична промисловість: Використовується як активний інгредієнт у деяких препаратах для лікування шлунково-кишкових розладів, таких як антациди.
 • Виробництво косметичних засобів: Часто гідроксид алюмінію використовується в косметичних продуктах, зокрема в дезодорантах, як абсорбент та стабілізатор.
 • Виробництво фарб та покриттів: Гідроксид алюмінію може використовуватись як функціональний наповнювач у фарбах та покриттях для поліпшення їхніх фізичних і хімічних властивостей.

Це лише кілька прикладів застосування гідроксиду алюмінію, і він також знаходить застосування в інших галузях, таких як виробництво пластмас, водоочистка, виробництво фотопаперу та інші.