Перейти до контенту

Категорії «Елементи та сполуки 🧪»

Бензол

Бензол

Бензол – це органічна речовина з хімічною формулою C6H6. Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів. Він є прозорою рідиною з характерним солодкуватим запахом.

Арени

Арени

Арени (також ароматичні вуглеводні) – це органічні сполуки, які містять ароматичне кільце бензолу або його похідних. Аренові сполуки мають розширену систему спряженості електронних хмар у вуглецевому кільці, що надає їм специфічні хімічні властивості.

Пент-1-ин

Пент-1-ин (1-пентин) – це органічна сполука з класу алкінів, яке складається з ланцюжка з п’ятьма вуглецевими атомами і одним триплетним зв’язком між першим і другим вуглецевими атомами.

Бут-1-ин

Бут-1-ин

Бут-1-ин, також відомий як 1-бутин, є алкіном з хімічною формулою C₄H₆. Він є одним з членів гомологічного ряду алкінів і має важливі застосування у хімічній та промисловій галузях. HC ≡ C − CH 2 − CH 3 Фізичні властивості Бут-1-ин(1-бутин) має наступні фізичні властивості: Ці фізичні властивості визначаються молекулярною структурою та міжмолекулярними взаємодіями бут-1-ину. Вони …

Пропін

Пропін

Пропін – це один з алкінів і має хімічну формулу C₃H₄, також відомий як метилакетилен. Він є безбарвним газом з характерним запахом. Пропін є реактивною речовиною і має різноманітні хімічні та фізичні властивості.

Ацетилен

Ацетилен

Ацетилен – це є найпростішим алкіном і має хімічну формулу C₂H₂, також відомий як етин. Це безбарвний газ з характерним запахом. Ацетилен є дуже реактивною речовиною і має широкий спектр застосувань. Фізичні властивості ацетилену Основні фізичні властивості ацетилену включають: Це загальні фізичні властивості ацетилену, але слід зазначити, що деякі з цих властивостей можуть змінюватися залежно …

Алкіни

Алкіни

Алкіни – це органічні сполуки, які належать до класу вуглеводнів і містять принаймні один тривалий потрійний зв’язок між вуглецевими атомами. Хімічна формула алкінів може бути представлена за загальною формулою CₙH₂ₙ₋₂, де n – кількість вуглецевих атомів.

Галогени

Галогени

Галогени – це група хімічних елементів, які знаходяться в групі 17 (VIIA) періодичної системи елементів. Галогени включають флуор (F), хлор (Cl), бром (Br), йод (I) та астат (At). Ці елементи характеризуються високою хімічною активністю та мають схильність утворювати солі з металами. Наприклад, хлор може утворювати хлориди з різними металами, такими як натрій (NaCl) або калій …

Декан

Декан

Декан (C10H22) – це органічна сполука, яка належить до класу алканів. Вона складається з десяти атомів вуглецю і 22 атомів водню у молекулі. Фізичні властивості декану Хімічні властивості декану Застосування декану Враховуйте, що конкретні застосування декану можуть варіюватись залежно від галузі та потреб споживачів.

Нонан

Нонан

Нонан (C9H20) – це органічна сполука, яка належить до класу алканів. Складається з дев’яти атомів вуглецю і 20 атомів водню у молекулі. Нонан є насиченою вуглеводневою сполукою, що означає, що всі зв’язки між атомами вуглецю є одинарними зв’язками. Фізичні властивості нонану Хімічні властивості нонану Застосування Враховуйте, що конкретні застосування нонану можуть варіюватись залежно від галузі …