Перейти до контенту

Ацетилен

Оцініть статтю/Rate the article

Ацетилен – це є найпростішим алкіном і має хімічну формулу C₂H₂, також відомий як етин. Це безбарвний газ з характерним запахом. Ацетилен є дуже реактивною речовиною і має широкий спектр застосувань.

Ацетилен

Фізичні властивості ацетилену

Основні фізичні властивості ацетилену включають:

 1. Агрегатний стан: Ацетилен при нормальних умовах (кімнатна температура і тиск) є газоподібним речовиною. Проте його можна легко зріджувати шляхом зниження температури або підвищення тиску.
 2. Колір та запах: Етин безбарвний та без запаху в чистому стані. Проте, може мати легкий запах внаслідок домішок, які можуть бути присутніми у комерційних зразках.
 3. Густина: Густина ацетилену залежить від температури та тиску. При нормальних умовах його густина складає приблизно 1,097 г/л.
 4. Температура кипіння та плавлення: Етин не має точки плавлення, оскільки переходить з газоподібного стану безпосередньо у рідкий стан при низьких температурах. Температура кипіння ацетилену становить приблизно -84 °C.
 5. Розчинність: Ацетилен є малорозчинним у воді. Він краще розчиняється в неполярних органічних розчинниках, таких як бензин, ефіри та хлороформ.
 6. Легкозаймистість: Ацетилен є легкозаймистим газом, що може утворювати вибухонебезпечні суміші повітрям у певних концентраціях.

Це загальні фізичні властивості ацетилену, але слід зазначити, що деякі з цих властивостей можуть змінюватися залежно від умов експлуатації та контрольованих параметрів, таких як тиск та температура.

Хімічні властивості ацетилену

Ацетилен, хімічно взаємодіючи з різними речовинами, проявляє такі хімічні властивості:

 1. Горіння: Етин є дуже горючим газом і палиться з інтенсивним плам’ям. Утворюється видовжений і яскравий пламінь, що супроводжується виділенням тепла і світла. Горіння ацетилену відбувається з утворенням вуглекислого газу (CO₂) та води (H₂O) як продуктів реакції.
 2. Додавання реакції: Ацетилен може вступати в реакцію з різними хімічними сполуками, такими як галогени (хлор, бром), водень, галогеноводні кислоти та інші. Унаслідок додавання реакцій, відбувається розрив молекули ацетилену, і на його місці утворюються нові зв’язки.
 3. Полімеризація: Ацетилен може бути підданий полімеризації, у результаті чого молекули ацетилену з’єднуються, утворюючи довгий ланцюг полімеру, яким є поліакетилен.
 4. Окиснення: Ацетилен може бути окиснений в присутності кисню або окисників, таких як калійний перманганат (KMnO₄) або калійний дихромат (K₂Cr₂O₇). У результаті окиснення утворюються карбонові кислоти або кетони.
 5. Синтез органічних сполук: Ацетилен може бути використаний як сировина для синтезу різних органічних сполук. Він може бути використаний для отримання алкенів, алкінів, ароматичних сполук та інших органічних продуктів.
 6. Гідратування: Етин може реагувати з водою за наявності каталізатора, утворюючи етанол (спирт), який є важливою органічною сполукою.

Це лише деякі приклади хімічних властивостей ацетилену. Взаємодія ацетилену залежить від умов реакції, реагентів та каталізаторів, що використовуються.

Застосування

Ацетилен має широкий спектр застосувань у різних галузях.

Ось деякі з них:

 1. Зварювання і різання: Ацетилен використовується в зварювальних процесах, де він постачається під високим тиском з використанням спеціального обладнання, такого як ацетиленові генератори. Висока температура горіння ацетилену дозволяє ефективно зварювати та різати металеві конструкції.
 2. Виробництво хімічних сполук: Етин є важливим сировиною для синтезу різних хімічних сполук. Наприклад, він використовується для виробництва органічних речовин, таких як етилен, ацетон, ацетальдегід, та багато інших сполук.
 3. Освітлення: Раніше ацетилен використовувався як паливо для газових ламп, що надавало яскраве і інтенсивне світло. Однак, зараз цей метод освітлення майже повністю заміщений електричним освітленням.
 4. Металообробка: Етин може бути використаний для газового нагрівання і термообработки металевих деталей і конструкцій. Він може бути використаний для зміни механічних властивостей металу шляхом нагрівання та охолодження.
 5. Лабораторні дослідження: У лабораторіях ацетилен може бути використаний як джерело тепла та палива для різних хімічних реакцій і експериментів.
 6. Побутове використання: Ацетиленові балони і генератори можуть бути використані для побутових потреб, наприклад, для заправки портативних газових ламп або для застосування в автономних системах освітлення.