Перейти до контенту

Первинна обмотка

Оцініть статтю/Rate the article

Первинна обмотка – це обмотка трансформатора, до якої підводиться енергія змінного струму, що перетворюється.

На одну з обмоток, так звану первинну, подається напруга, а з другої, званої вторинної, вона знімається.

Обмотка з більш високою напругою називається обмоткою високої напруги, Обмотка, підключена до мережі з меншою напругою, називається обмоткою нижчої напруги.

Якщо вторинна напруга менше первинної, то трансформатор називається знижувальним, а якщо більше – підвищуючим.

Відповідно всі електричні величини (Потужність, напруга, струм, опір і т. Д.), Що відносяться до електричного кола первинної обмотки, називаються первинними.

Як визначити первинну обмотку трансформатора

Візуально

Допомогти визначити обмотки може діаметр дроту, що використовується – у вторинної він товстіший, ніж у первинної. Це зв’язано з тим, що  трансформації зі зниження напруги супроводжується збільшенням сили струму.

Тому в обмотці з більшою напругою протікає менший струм і навпаки. Простіше кажучи, оскільки у первинній обмотці напруга вища, ніж у вторинній, то струм у ній менший, ніж у вторинній. У цьому зберігається пропорція.

Наприклад, якщо напруга вище в 10 разів, то струм нижче в ті ж 10 разів

Вимірювання опору дроту

Опір первинної обмотки має досить високе значення тоді, коли у вторинної воно може становити до 1 Ома. Незалежно від моделі, первинна обмотка трансформатора завжди буде одна. На важливих схемах вона позначається римською цифрою I.

Первинна обмотка - це

За допомогою лампочки розжарювання

Мультиметром (тестером) знайдіть парні кінці обмоток.

Підключіть передбачувану первинну обмотку трансформатора до мережі 220 вольт
Для цього збираємо наступний ланцюг.

Первинна обмотка - це


Послідовно з передбачуваною первинною обмоткою трансформатора з’єднуємо звичайну лампу розжарювання потужністю 40-65 ват (для потужніших трансформаторів 75-100 ват). Лампа в цьому випадку зіграє роль обмежувача струму, і захистить обмотку трансформатора від виходу її з ладу при підключенні до мережі 220 воль.

Лампа розжарювання не горить.

Отже обмотка обрана правильно і подальше підключення трансформатора можна робити без лампи.

Бажано не покладатись повністю на якийсь один метод визначення обмотки, а використати всі методи для перевірки в порядку як зазначено вище.