Перейти до контенту

Електроємність

4/5 - (1 vote)

Електроємність – це здатність провідників або систем з декількох провідників накопичувати електричний заряд.

Ємність позначається латинською літерою C. Одиницею вимірювання ємності в системі SI є Фарад.

Розрізняють електремність відокремленого провідника та конденсатора (система декількох провідників)

Ємність відокремленого провідника

Електроємність відокремленого провідника — це фізична величина, яка характеризує здатність провідника накопичувати заряд:

Електроємність

1 Ф — це дуже велика одиниця ємності, тому зазвичай використовують частинні одиниці: 1 мкФ, 1 пФ.

Ємність провідника залежить від його форми. Чим більша поверхня провідника, тим вища ємність. Це пояснюється тим, що на більшій поверхні віддаль між електричними зарядами зростає.

Ємність також залежить від середовища, в яке поміщений провідник. Чим більша діелектрична проникність середовища, тим більша ємність.

Ємність конденсатора

Електроємність (ємність) конденсатора — фізична величина, яка характеризує конденсатор і дорівнює відношенню заряду q до різниці потенціалів між його обкладками:

Електроємність

або

Електроємність

За формою обкладок конденсатори бувають: плоскі, циліндричні, сферичні, рулонні та інші.

Електроємність плоского конденсатора

Конденсатор, який складається з двох паралельних металевих пластин (обкладок), розділених шаром діелектрика, називають плоским. Електроємність плоского конденсатора обчислюють за формулою:

де:

ε0 = 8,85 ·10-12 Ф/м – електрична стала;

ε – діелектрична проникність діелектрика;

S – площа пластини конденсатора;

d – відстань між пластинами.

Ємність циліндричного конденсатора:

де:

l — довжина циліндра,

b — радіус зовнішньої обкладки,

a — радіус внутрішньої обкладки.