Перейти до контенту

Реостат

Оцініть статтю/Rate the article

Реостат – це прилад для регулювання сили струму в електричному колі, шляхом отримання необхідної величини опору. (Резистор опір якого можна плавно змінювати).

Як правило, складається з провідного елемента та пристрою регулювання електричного опору. При необхідності зміни струму або напруги в невеликих межах реостат включають в електричне коло паралельно або послідовно.

Наприклад реостати використовують для регулювання гучності в радіоприймачі або регулювання швидкості обертання електродвигуна.

Реостат

В цьому реостаті нікелева проволока намотана на керамічний циліндр. Кінці проволоки під’єднані до клем 1 та 2. Проволока покрита ізоляцією тому витки ізольовані один і від одного. Над обмоткою знаходиться металевий стрижень по якому переміщується повзунок, який своїми контактами прижатий до витків обмотки. Від тертя під контактами повзунка шар ізоляції стирається і струм в колі проходить від витків проволоки до повзунка, а через нього в стрижень що має на кінці зажим 3. Реостат включають в коло за допомогою зажима 1 або 2 та на стержні 3. Переміщенням повзунка можна збільшувати або зменшувати опір включеного в коло реостата. 

Якщо всі три виводи реостата під’єднані до різних точок електричного кола то говорять що реостат використовують в якості потенціометра (а). Якщо рухомий контакт з’єднаний з одним із виводів реостата, то реостат являє собою змінний опір (б).

Реостати використовуються в багатьох електричних пристроях, включаючи електричні духові шафи, світильники та інші пристрої, де потрібна зміна опору в колі для керування струмом і напругою. Вони також використовуються в електроніці та інших галузях промисловості для зміни опору в колах і забезпечення точного керування струмом.