Перейти до контенту

Категорії «Загальні терміни 🧲»

Ізотоп

Ізотоп

Ізотоп – це різновид атома хімічного елемента, який відрізняється від інших ізотопів цього ж елемента за кількістю нейтронів у ядрі. Тобто всі атоми одного елемента мають однакову кількість протонів в ядрі (що визначає його атомний номер), але можуть мати різну кількість нейтронів, що визначає їх масове число.

Каталізатор

Каталізатор

Каталізатор — це речовина, яка збільшує швидкість хімічної реакції, забезпечуючи альтернативний шлях із меншою енергією активації. Іншими словами, каталізатор допомагає прискорити хімічну реакцію, зменшуючи кількість енергії, необхідної для реакції.

Електрон

Електрон (грец. Ηλεκτρόνιο)— елементарна частинка, що несе негативний електричний заряд. Це одна з основних складових частинок атомів, поряд з протонами і нейтронами.

Атом

Атом

Атом – це основна одиниця матерії, що складається з елементарних частинок, таких як протони, нейтрони та електрони. Сучасна теорія атома була розроблена в кінці XIX століття та на початку XX століття, і вона стала ключовою в розвитку сучасної науки та технології.

Діамагнетики

Діамагнетики – це матеріали або речовини, які не мають постійних магнітних властивостей і відкидають зовнішні магнітні поля. Діамагнетизм є однією з трьох основних форм магнетизму, разом з феромагнетизмом і парамагнетизмом.