Електричний струм

Закон Ома

Закон Ома

Закон Ома – це формула, яка використовується для розрахунку співвідношення між напругою, струмом та опором в електричному колі.

Амперметр

Амперметр

Амперметр – це прилад, який використовується для вимірювання струму в електричному колі. Електричні струми вимірюються в амперах (А), звідси назва.

Електричний струм у газах

Електричний струм у газах. Гази складаються з електрично нейтральних атомів і молекул і в нормальних умовах не мають вільних носіїв заряду (електронів або іонів), отже вони є діелектриками. Однак, якщо змінити…