Перейти до контенту

Позначки «Електричний струм»

Електричний струм – це упорядкований рух заряджених частинок.

Густина струму

Густина струму – це векторна фізична величина, що дорівнює відношенню електричному струму, що проходить через елементарну площину розташовану перпендикулярно до напрямку руху зарядів, до її площі.

Електричний струм у газах

Електричний струм у газах. Гази складаються з електрично нейтральних атомів і молекул і в нормальних умовах не мають вільних носіїв заряду (електронів або іонів), отже вони є діелектриками. Однак, якщо змінити умови довкілля, наприклад при нагріванні або під дією радіоактивного випромінювання, гази іонізуються, та можуть стати провідниками електрики.