Перейти до контенту

Тиристор

Оцініть статтю/Rate the article

Тиристор – це напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристала напівпровідника з трьома або більше p-n-переходами і має два стійкі стани:

 • «закритий» стан – стан низької провідності;
 • «відкритий» стан – стан високої провідності.

Основною особливістю тиристора є те, що після його включення у стан провідності, він продовжує залишатися у цьому стані, навіть якщо керуюча напруга або струм зменшуються до нуля. Це становить його відмінність від інших напівпровідникових пристроїв, таких як транзистори.

За кількістю зовнішніх виводів

Диністори

 • діодні тиристори (диністори, мають два зовнішні виводи).

В диністорах – перехід приладу в провідний стан відбувається, якщо напруга між анодом і катодом перевищить напругу відкривання

Триністори

 • тріодні тиристори (триністори, мають три зовнішні виводи).

Якщо через керуючий електрод триністора пропустити напругу, то триністор перейде у відкритий стан. Існують триністори з керуючим катодом або з керубчим анодом, в залежності від того, до якого прошарку напівпровідника підключений керуючий електрод.

Тиристор
Керуючий катод
Тиристор
Керуючий анод

Тетродні тиристори

 • тетродні тиристори (мають чотири зовнішні виводи).

Напрямок протікання струму

За напрямком протікання струму у відкритому стані тиристори поділяються:

 • Несиметричні (пропускають струм в одному напрямку — від анода до катода). (Приклади: несиметричні диністори та несиметричні триністори)
 • Симетричні (пропускають струм в обидвох напрямках). Симетричні тиристори виготовляються з п’яти шарів напівпровідників. (Приклади: симетричні диністори і симістори – симетричні триністори). Симетричний діодний тиристор називають також діаком (від англ. DIAC — DIode for Alternating Current). Симетричний тріодний тиристор (симістор) називають також тріаком (від англ. TRIAC — triode for alternating current).

Будова та принцип роботи тиристорів

Будова тиристорів показана на рис. 4. Тиристор складається з чотирьох напівпровідникових (шарів), які з’єднані послідовно і відрізняються типами провідності: p-n-p-n. p‑n‑переходи, — переходи між провідниками, — на рисунку позначені як «J1», «J2» і «J3». Електрод під’єднаний до зовнішнього p-шару називається анодом, до зовнішнього n-шару — катодом. У загальному випадку, p-n-p-n-прилад може мати до двох керуючих електродів (баз), під’єднаних до внутрішніх шарів. Подачею сигналу на керуючий електрод здійснюється управління тиристором (зміна його стану).

Тиристор

Застосування

Тиристори застосовуються у складі наступних пристроїв:

 • електронні ключі;
 • керовані випрямлячі;
 • перетворювачі (інвертори);
 • регулятори потужності (димери);
 • електронне запалення.