Перейти до контенту

Категорії «Діоди»

Діод

діод

Діод – це двоелектродний електронний компонент, що має різну електричну провідність залежно від полярності прикладеної до діода напруги.